GG Gezondheidmagazine
 
 
 
Haptonomie beïnvloedt spirituele ervaringen

Haptonoom Anthony Willems behaalt master Interreligieuze Spiritualiteit.
Anthony Willems verdedigde eind 2011 zijn eindscriptie met succes tegenover een afstudeercommissie onder leiding van prof. Dr. P.J.C.L. van der Velde en dr. T. Quartier. Willems studeerde aan de faculteit Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Willems toont aan in zijn onderzoek dat de haptonomie invloed heeft op spirituele belevingen. Middels het verfijnen van het gevoel, wat in de haptonomie voorop staat, verandert de aard van spirituele beleving. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor je individuele spirituele identiteit en je spirituele zoektocht.

Willems is haptonoom en fysiotherapeut en eigenaar van Intercure en InmoQuest in Baarn. Binnen InmoQuest houdt hij zich bezig met haptotherapie en coaching op verschillende gebieden waaronder theater en topsport. In de afgelopen jaren begeleidde hij o.a. het Nederlands Heren Hockeyteam, Nederlands Dames Handbalteam en verschillende topvoetballers.

In het kader van zijn studie deed hij onderzoek naar de invloed van haptonomie op de spirituele beleving en op het waarnemen van ‘upaya', een boeddhistisch fenomeen. Willems merkte tijdens zijn studie al dat hij als haptonoom op een andere wijze naar spirituele processen keek dan zijn mede studenten. Dit stimuleerde hem deze zienswijze verder te onderzoeken. In zijn onderzoek interviewde hij haptonomen, die ook spirituele ervaringen hadden en kon op die manier de invloed van de haptonomie eruit filteren.

Willems: "De verfijning van je menselijke gevoelsinstrument kan een verandering in je wijze van waarnemen en vooral ook van je spirituele beleving geven. De haptonomie bestudeert en verfijnt dit voelvermogen en geeft daarbij verdieping aan gebieden zoals de spiritualiteit, maar ook de sport of op een podium.

Uit zijn onderzoek blijkt dat er een verschil in spirituele beleving lijkt te zijn voor en na haptonomische beïnvloeding. Er vindt een aanscherping plaats van wat je voelt, waardoor je je ervaringen anders gaat beoordelen en er mogelijk ook andere betekenissen aan gaat geven. Deze betekenisverandering kan weer gevolgen hebben voor je spirituele identiteit.

Het tweede deel van zijn onderzoek gaat over het gevoelsmatig waarnemen en beoordelen van spirituele fenomenen. Hij koos het ‘upaya' van de Boeddha als voorbeeld en belichtte dit op haptonomische wijze. Door deze wijze van waarnemen kom je op andere vragen en overdenkingen omtrent de wijze waarop in dit geval de Boeddha zijn leerlingen aansprak. Dit resulteert in meer en vooral andersoortige kennis, dat gevoelsmatige gedragspatronen, zoals hier bijvoorbeeld van de Boeddha, als uitgangspunt heeft. De haptonomie versterkt de mate van inleving in de materie, waarbij lijfelijkheid een bepalende rol speelt bij je interpretaties en informatie geeft, die leidt tot verdieping in spiritueel-historische contextuele settings.

Zeker in de huidige maatschappij, waarin het denken en weten op de voorgrond staat is het van belang om je meer bewust te zijn van je gevoel en datgene wat je ervaart, om je menselijke balans te herstellen. De groeiende belangstelling voor spirituele beleving zou een mogelijke tegenbeweging kunnen zijn op dit maatschappelijke denkproces en op die manier in die menselijke behoefte naar gevoelservaringen te voorzien.

Willems beseft dat er meer onderzoek gedaan dient te worden en doet hier ook aanbevelingen voor: "De haptonomie is een benaderingswijze die veel kennis over menselijke communicatie bevat, maar het onderzoeken van deze communicatieve fenomenen, zoals deze zich o.a. voordoen in de spiritualiteit, blijft achter in het vak en dat is jammer. Wetenschappelijk onderzoek zou kunnen bijdragen aan een betere onderbouwing van zowel de haptonomie als ook de spiritualiteit, waardoor ze concreter en begrijpelijker worden en de plaats in de maatschappij kunnen krijgen die ze verdienen.

Op zijn andere favoriete werkterrein, de topsport, kunnen door goed wetenschappelijk haptonomisch onderzoek en gedegen haptonomische begeleiding bijvoorbeeld betere prestaties worden behaald door topsporters. Willems gaat door met het onderzoeken van de haptonomische invloed binnen de spiritualiteit en de topsport. Het fenomeen "flow" , een staat waarin alles vanzelf lijkt te gaan en waarin de sporter optimaal presteert is bijvoorbeeld een prachtig onderzoekgebied, waarin de haptonomie veel kan betekenen.

Meer informatie
Meer over haptotherapie en haptonomie vindt u op de haptotherapie.startpagina.nl en de
haptonomie.startpagina.nl

 

 
 
Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede gezondheid-gerelateerde:
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
 
Informatie over specifieke begeleiding vindt u hier:
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
Shiatsu-massage
Shiatsu-therapie
 
 
 Boeken over:
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
 
 
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster