Disclaimer en voorwaarden


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. GG Magazine noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website of uit bezoek aan deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. GG Magazine bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van GG Magazine liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GG Magazine. GG Magazine is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. GG Magazine geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
GG Magazine is gerechtigd om de content op deze site te herzien, te actualiseren of in te trekken in zijn geheel of gedeeltelijk op elk moment en zonder aankondiging. GG Magazine is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van GG Magazine voor gebruiker.

GG Magazine is gratis te bezoeken. Door gebruik te maken van deze site verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals vermeld. Als u deze voorwaarden voor gebruik niet accepteert wordt u geacht de site niet te gebruiken.

GG Magazine
   
 
   
 
 

Disclaimer    Webmaster