Misvattingen over alcohol bij zwangerschap en borstvoeding  
  
STAP (Stichting Alcoholpreventie) is blij met het advies van de Gezondheidsraad over alcohol en zwangerschap (1). Uit het advies blijkt dat vrouwen die zwanger willen worden en zwanger zijn het beste geen druppel alcohol kunnen drinken. Er bestaat geen zogenaamde veilige dosis. Ook bij het geven van borstvoeding is het oppassen geblazen. Samen met de FAS Stichting probeert STAP deze boodschap uit te dragen en bestaande misvattingen over alcohol en zwangerschap te bestrijden. Ook de Stichting Zorg voor Borstvoeding adviseert haar achterban deze informatie zeer serieus te nemen. Uit het rapport van de Gezondheidsraad blijk dat naar schatting 35% tot 50% van de zwangere vrouwen in Nederland alcoholhoudende drank gebruiken.  

Opgave voor verloskundigen  
Verloskundigen stuiten in hun praktijk dikwijls op weerstanden bij het uitdragen van de boodschap dat alcoholgebruik beter helemaal vermeden kan worden. Deze komen voort uit gebrek aan kennis over de gevaren van alcohol. Van alle riskante dingen die je tijdens de zwangerschap kunt doen, zijn roken en drinken het gevaarlijkst. Een rokende zwangere vrouw is taboe geworden. Dat ligt bij alcohol anders. Een zwangere vrouw die alcohol drinkt wordt als vrij normaal gezien.   


Het commentaar van de FAS Stichting: 
 
De FAS Stichting Nederland denkt dat met dit advies van de gezondheidsraad het onderwerp ’Alcohol en zwangerschap’eindelijk de aandacht krijgt die het verdient.  De beschadigingen die alcohol kan aanrichten zijn enorm en onomkeerbaar.  Veel kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol hebben leer- en gedragsproblemen.  Als volwassenen, hebben ze een hoog risico op drugsgebruik, alcoholisme, asociaal en crimineel gedrag, depressie en geestesziekte.  Als ouders van FAS-kinderen (pleeg en adoptieouders) willen wij andere verzorgers ondersteunen en voorlichting geven over alle aspecten van het opvoeden van FAS-kinderen.    
N.B.: FAS betekent Foetaal Alcohol Syndroom  
  
Stichting Zorg voor Borstvoeding:  De gezondheidszorg ondersteunt ouders, die het beste willen voor hun kind.  
Bij borstvoeding zijn duidelijke adviezen nodig met name voor de eerste zes maanden als de baby alleen moedermelk krijgt. Het meest veilig is geen alcohol te drinken en als men een glas bier of wijn drinkt dit alleen vlak na de borstvoeding doet en niet kort ervoor. De gezondheidsraad adviseert om na een glas alcohol drie uur te wachten voordat het kind opnieuw borstvoeding krijgt.   
  
Nieuw voorlichtingsmateriaal beschikbaar  
STAP heeft in 2004 de voorlichtingsbrochure ’Zwanger? ... en Alcohol?’ onder verloskundigen verspreid. Binnenkort komt een tweede herziene druk uit. Ook is een factsheet ontwikkeld. Beide zijn te lezen en te bestellen via de nieuwe website www.alcoholenzwangerschap.nl of rechtstreeks bij STAP.   
De FAS Stichting geeft voorlichting over het Foetaal Alcoholsyndroom en geeft daarover over voorlichtingsmateriaal uit zoals de brochure ’Drank kan je baby beschadigen’. Het materiaal is te bestellen via
www.fasstichting.nl  
  
Bron (1). Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr 2004/22.  
 
STAP (Stichting Alcoholpreventie)  
www.alcoholpreventie.nl  

Raadpleeg ook eens de zwangerschap.startpagina.nl, de borstvoeding.startpagina.nl, de haptonomie.startpagina.nl en de haptotherapie.startpagina.nl.
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster