GG Gezondheidmagazine
 
 
 
Voorkomen burnout in publieke sector vaak mogelijk

Zorg voor meer waardering voor het werk direct aan het bed en de balie, voor de klas of op straat. En organiseer de publieke sector zo dat de professionals hun deskundigheden volledig kunnen benutten. Deze remedies verminderen in de toekomst het aantal gevallen van burn-out.

Aldus de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Werken aan balans. Remedies tegen burn-out. Dit advies sluit aan op het thema van het nieuwe kabinet om de bureaucratie terug te dringen. Momenteel smoort de bureaucratie in de publieke sector de inzet van professionals in het zogeheten primaire werkproces. De RMO pleit voor investeringen in een gezond arbeidsklimaat. Burn-out voorkomen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Zij hebben hierbij gedeelde belangen.
Professionals in de zorg, het onderwijs en andere publieke diensten maken een bewuste keuze voor zinvol werk waarvoor ze zich volledig inzetten. De praktijk stelt echter velen teleur: mensen helpen of jongeren iets leren kan vaak alleen onder hoge tijdsdruk. Ook stellen burgers soms eisen waaraan niet kan worden voldaan. De professionals hebben vaak onvoldoende bevoegdheden maar wel veel administratieve verplichtingen. De regels en voorwaarden waaronder zij moeten werken veranderen continu, zonder dat de werkers het gevoel hebben dat dit het werk ten goede komt.

De sluipende aandoening burnout teistert vooral werkers in de publieke sector. De oorzaken liggen nooit alleen of bij het werk, of de privé-situatie of de persoonlijkheidskenmerken van een individu, maar bij een verstoord evenwicht tussen alle drie invloeden. Toch gaat, zo constateert het advies, de aandacht nu vaak eenzijdig uit naar een van deze drie oorzaken.
Meer aandacht is daarom nodig voor een goede balans tussen het individu, het werk en de persoonlijke omgeving. De RMO beveelt een betere afstemming aan tussen privé en werk en adviseert daarover nadrukkelijker en niet vrijblijvend te communiceren. Het uitvoerende werk in de zorg, het onderwijs en andere publieke diensten verdient herwaardering, ook in beloning. De vaklieden hier moeten beter weten waar ze aan toe zijn, wat van hen wordt verwacht en welke bevoegdheden ze hebben. Zij moeten zich ook gesteund weten door hun organisatie. Ze moeten een carrière kunnen maken zonder de vanzelfsprekende weg via leidinggevende functies. In leidinggevende functies worden ze immers weer van het primaire proces afgehouden.


Meer informatie

Meer over de burnout vindt u op de
burnout.startpagina.nl

 
 
 
Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede gezondheid-gerelateerde:
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
 
Informatie over specifieke begeleiding vindt u hier:
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
Shiatsu-massage
Shiatsu-therapie
 
 
 Boeken over:
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
 
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster