Verzuimprikkels die werken 
  
Verzuimprikkels blijken met name effect te hebben als het overige verzuimbeleid - een goed arbobeleid, adequate begeleiding en reďntegratie - goed is opgezet. Dit stelt TNO in haar onderzoek ’Prikkels en sancties. Bouwstenen voor een modern ziekteverzuimbeleid’.  
  
Verzuimprikkels zijn in het Nederlandse bedrijfsleven een gevoelig onderwerp. Vergeleken met andere landen is het gebruik ervan vrij laat op gang gekomen. De laatste tien jaar is er een omslag merkbaar. In 2000 maakte zo’n 40 procent van de bedrijven gebruik van verzuimprikkels. Ze houden bijvoorbeeld een vrije dag in bij ziekmelding, betalen het loon niet volledig door bij ziekte, betalen de eerste ziektedag niet uit of geven aan werknemers die niet of weinig verzuimen een bonus of extra vrije tijd. In 2004 bleken in een steekproef van 123 CAO’s er 44 één of meer verzuimprikkels te bevatten.  
  
Verzuimprikkels met spectaculaire resultaten krijgen veel aandacht in de media. Veel werkgevers vragen zich dan ook af of deze verzuimaanpak voor hun bedrijf nuttig kan zijn. Het blijkt dat invoering van verzuimprikkels lang niet voor elk verzuimprobleem een oplossing is.  
  
Praktische handleiding  
De vormgeving van de prikkel zelf is maatwerk en heel bepalend voor de effectiviteit. In sommige gevallen daalt het verzuim namelijk niet of nauwelijks na invoering. Het TNO-rapport presenteert daarom een stappenplan dat werkgevers helpt om te verkennen of de inzet van verzuimprikkels iets toevoegt aan hun verzuimbeleid en dat hen de weg wijst bij de invoering ervan. De belangrijkste feiten en tips over toepassing, effectiviteit en kosten/baten zijn op een rij gezet. Verschillende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland laten bovendien zien hoe verzuimprikkels in arbeidsorganisaties en branches zijn toegepast.  
  
’Prikkels en sancties. Bouwstenen voor een modern ziekteverzuimbeleid’, auteurs S. Andriessen, C.V. van Vuuren, P.G.W. Smulders, ISBN 90-5986-098-5, is een uitgave van TNO Arbeid.
.


Meer informatie
Veel meer informatie vindt u op de
leiderschap.startpagina en de management.startpagina. Verder op de assertiviteit.startpagina en de motivatie.startpagina. Ook vindt u veel relevante links op de arbeidsmarkt.startpagina, de arbeidsrecht.startpagina de onderhandelen.startpagina en de conflicthantering.startpagina.

 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster