Standscorrectie versleten knie nog steeds goede behandelmethode

Standscorrectie is een goede behandelmethode voor jonge mensen met een versleten knie. Dit blijkt uit het proefschrift "Unicompartmental osteoarthritis of the knee. Diagnosis and treatment of malalignment" waarop Reinoud Brouwer onlangs promoveerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Jonge patiŽnten tussen de 30 en 60 jaar met een versleten knie en een standsafwijking komen pas in een later stadium in hun leven in aanmerking voor een knieprothese. De behandeling in deze leeftijdsfase bestaat uit een ontlastende kniebrace of uit een operatieve standscorrectie. 
Uit een systematische literatuurstudie verricht voor de Cochrane Library en een eigen prospectief gerandomiseerde vergelijkend multi-center studie blijkt dat een brace wel enig effect heeft, maar op de lange duur wordt deze behandeling door veel patiŽnten niet geaccepteerd, omdat de nadelen zoals pijnlijke drukplekken niet opwegen tegen de voordelen. Een operatieve standscorrectie is dan een goed alternatief.

PatiŽnten met slijtage aan de binnenkant van de knie, ontwikkelen een O-been en patiŽnten met slijtage aan de buitenkant van de knie, krijgen een X-been. Brouwer heeft in zijn onderzoek twee methoden van operatieve standscorrectie vergeleken. Bij de ene methode wordt aan de buitenzijde een botwig uit het scheenbeen net onder de knie verwijderd en bij de andere methode wordt juist een wig aan de binnenzijde van het scheenbeen net onder de knie toegevoegd. Het doel van beide methodes is om de as van de belasting naar het goede compartiment te verplaatsen, waardoor het slijtageproces wordt vertraagd en de klachten verminderen. Op deze wijze worden mensen met een O-been in een X-stand gezet en omgekeerd. Het blijkt dat de techniek waarbij een botwig verwijderd wordt een nauwkeuriger correctie bewerkstelligt, maar dat na beide technieken de pijn vermindert en de kniefunctie verbetert, waardoor een kunstgewricht jaren (+/- 10 jaar) uitgesteld kan worden.

Meer informatie
Meer over orthopedie vindt u op
orthopedie.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster