53 procent secretaresses loopt risico om overspannen te worden
 
Uit een onderzoek dat Arbo Unie onder 300 secretaresses heeft verricht, is gebleken dat ruim 53 procent risico loopt om vanwege stress uit te vallen.  
Bij  8,4 procent van de ondervraagden is er risico op uitval vanwege de arbeidsomstandigheden (ervaren belasting in het werk, feitelijke fysieke klachten). Daarnaast loopt de grootste groep (51,3 procent)  risico vanwege hun persoonlijk profiel. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:  
1. ruim een vijfde is onvoldoende assertief .  
2. ruim de helft is dermate perfectionistisch, dat dit grote stress bij hen kan opleveren.   
3.  Ruim driekwart heeft te weinig het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op wat er in de omgeving gebeurt. 

De persoonskenmerken die risico opleveren komen juist voor bij secretaresses. Onderzoek toont aan dat dit profiel sterk samen hangt met een hoge betrokkenheid bij het werk.  Mensen met dit profiel voelen zich sterk verantwoordelijk  en komen snel in actie. Omdat dit gewenste kenmerken zijn voor secretaresses is men dus geneigd vooral dit type mensen aan te nemen voor dit werk.  
  
Taak van de baas  
Het bewust zijn van het feit dat secretaresses vaak in een situatie gebracht worden die de kans op uitval verhoogt is voor leidinggevenden van groot belang. Bazen krijgen dan ook van Arbo Unie het advies om in gesprek te blijven over het functioneren van de secretaresse, zodat vroegtijdig signalen opgepikt kunnen worden.    
  
Assertiviteit
U kunt uw assertieve vermogens verbeteren door een gerichte persoonlijke begeleiding. Zie hiervoor bijvoorbeeld: Assertiviteit


Kijk voor meer informatie ook op secretaresse.startpagina.nl

Veel meer over het arbeidsrecht vindt u op de arbeidsrecht.startpagina.nl
Ook de arbeidsmarkt.startpagina.nl, de conflicthantering.startpagina.nl en de onderhandelen.startpagina.nl bieden een schat aan informatie.
 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster