Ontwikkeling belangrijke drijfveer voor doorwerken

Zinvol en interessant werk motiveert oudere werknemer.
Oudere werknemers vinden het belangrijker dan jongere werknemers om zinvol en interessant werk te doen waarbij ze hun kennis en vaardigheden benutten. Salaris en promotie vinden ze, vergeleken met hun jongere collega's, minder belangrijk. Econoom Dorien Kooij onderzocht hoe motivatie verandert met leeftijd en welke 'personeelsinstrumenten' belangrijk zijn voor oudere werknemers. Haar onderzoek levert kennis op die organisaties kan helpen oudere werknemers te motiveren en behouden. Belangrijk, aangezien de beroepsbevolking vergrijst. Kooij promoveerde aan de VU, bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

Kooij laat zien dat niet alleen leeftijd bepaalt of iemand ‘oud’ is. Zo hebben vooral leeftijdsgerelateerde factoren, zoals gezondheid en toekomstperspectief, invloed op de motivatie om langer door te werken. Een werknemer die het gevoel heeft nog een lange toekomst voor zich te hebben, is meer gemotiveerd om langer door te werken.

Volgens (personeels)managers en werknemers hebben personeelsinstrumenten voor jongere en oudere werknemers vier verschillende doelen: ontwikkelen (zoals training), behouden (zoals flexibele werktijden), benutten (zoals taakverrijking) en ontzien (zoals demotie). Zoals verwacht blijkt dat ‘ontzie’-instrumenten belangrijker worden met leeftijd. Dit geldt echter alleen voor hoger opgeleide en mannelijke werknemers en niet voor lager opgeleide en vrouwelijke werknemers. Een mogelijke verklaring is dat lager opgeleide en vrouwelijke werknemers andere strategieën of hulpmiddelen gebruiken om succesvol oud te worden op het werk.

Verder laat Kooij zien dat de invloed van ‘ontwikkel’-instrumenten niet verandert met leeftijd en dat ‘ontwikkel’-instrumenten een positieve invloed hebben op de motivatie om langer door te werken. Organisaties kunnen hun oudere werknemers dus langer behouden door ‘ontwikkel’-instrumenten aan te bieden!

Veel meer over motivatie vindt u op de motivatie.startpagina.nl.
 
 
 

Disclaimer    Webmaster