Online woordenboek voor sms

DDMD is recent gestart met www.smstaal.nl, het online woordenboek voor SMS en MSN.   
Aanleiding voor het opzetten van de website zijn de vele onbegrijpelijke afkortingen, combinaties van cijfers en/of letters, tekens voor het uitdrukken van een gemoedstoestand, en acroniemen bij het gebruik van SMS.  
  
In Nederland worden er maandelijks miljoenen sms-berichten verstuurd.  
In de meeste berichten wordt een aparte taal gebruikt. Mensen willen tegenwoordig meer zeggen in minder tekens. Er wordt van alles en nog wat weggelaten, verkort, samengetrokken en vertaald in korte woorden en icoontjes.  
Deze taal wordt ook veel gebruikt bij chatprogramma’s zoals MSN-Messenger.  
  
Niet alleen ouderen maar ook jongeren hebben steeds meer moeite deze taal te begrijpen. SMStaal.nl maakt deze taal begrijpelijk; het vertaalt SMS-taal in het Nederlands en vice versa.  
  
De redactie van SMStaal.nl zoekt dagelijks naar nieuwe woorden en afkortingen. Tevens kunnen bezoekers suggesties insturen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Het populaire woordenboek groeit daardoor met de dag.  

Meer informatie:
smstaal.nl
 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster