Nederlandse Veteranendag

De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat.
Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks gevierd op de laatste zaterdag van juni.

Geschiedenis
De Nederlandse Veteranendag is in 2005 voor het eerst gehouden in Nederland. In 2006 besloot de ministerraad de Nederlandse veteranendag aan te wijzen als Nationaal Evenement.
Als eerbetoon aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard werd de Nederlandse Veteranendag in eerste instantie op 29 juni, de verjaardag van de prins, georganiseerd.
Toen bleek dat een zaterdag meer gelegenheid biedt voor bezoekers en (met name werkende) veteranen van alle leeftijden is besloten om vanaf 2009 de veteranendag jaarlijks op de laatste zaterdag in juni te organiseren. Deze zaterdag is over het algemeen de zaterdag die het dichtst bij 29 juni ligt. Hiermee wordt recht gedaan aan het oorspronkelijke gedachtegoed om de veteranendag op de verjaardag van Prins Bernhard te houden.

Voor wie is veteranendag?
De Nederlandse Veteranendag is een feestdag voor hen die zich ingezet hebben in dienst van de Vrede. Als symbool voor de herkenbaarheid van een veteraan beschikt iedere veteraan over het Veteraneninsigne. Het draaginsigne veteranen kan als reversspeld op het uniform of burgertenue worden gedragen. Het is bedoeld als een vorm van maatschappelijke erkenning Ún om de onderlinge band tussen veteranen te verstevigen.

Wanneer wordt veteranendag gevierd?
Nederlandse Veteranendag wordt gevierd op de laatste zaterdag van juni. Die valt als volgt:
 
 Jaar   Datum
 2010   zaterdag 26 juni
 2011   zaterdag 25 juni
 2012   zaterdag 30 juni
 2013   zaterdag 29 juni
 2014   zaterdag 28 juni
 2015   zaterdag 27 juni
 2016   zaterdag 25 juni
 2017   zaterdag 24 juni
 
 Jaar   Datum
 2018   zaterdag 30 juni
 2019   zaterdag 29 juni
 2020   zaterdag 27 juni
 2021   zaterdag 26 juni
 2022   zaterdag 25 juni
 2023   zaterdag 24 juni
 2024   zaterdag 29 juni
 2025   zaterdag 28 juni

Hoe wordt veteranendag gevierd?
De hoofdviering van de jaarlijks te houden Nederlandse Veteranendag vindt in Den Haag plaats. Daarnaast vinden tegelijkertijd regionale of gemeentelijke veteranendagen plaats.  Het nationale evenement in Den Haag bestaat uit:
een plechtigheid in de Ridderzaal in aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje.
het ceremonieel uitreiken van onderscheidingen en herinneringsmedailles aan recent van een missie teruggekeerde militairen op het Binnenhof.
een fly-past bij de aanvang van het defilÚ.
een defilÚ van veteranen en actief dienende militairen door de binnenstad van Den Haag dat wordt afgenomen door de ZKH de Prins van Oranje.
een manifestatie op het Malieveld waar veteranen en burgers elkaar kunnen ontmoeten; deze manifestatie heeft een jaarlijks wisselend hoofdthema.
Verder bestaat er de mogelijkheid extra activiteiten in Den Haag te organiseren.

Witte anjer, symbool voor erkenning en waardering
De witte anjer wordt gedragen door de burger bevolking en staat symbool voor de erkenning en waardering voor veteranen vanuit de samenleving. Het is daarmee een uiterlijk kenmerk dat staat voor respect van de burger bevolking voor de inzet van veteranen onder moeilijke omstandigheden en hun loyaliteit aan Nederland. De symboliek van de witte anjer vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Op 29 juni 1940 kwamen in diverse plaatsen in Nederland Oranjegezinde Nederlanders bijeen. Het doel van die bijeenkomsten was: openlijk en demonstratief de 29ste verjaardag van prins Bernhard vieren. De vlag uitsteken was streng verboden en vlaggen waren er inderdaad niet te zien. Wel veel bloemen - vooral anjers, vandaar de naam Anjerdag. Die anjer verwees rechtstreeks naar prins Bernhard. Sinds zijn studententijd had de prins de gewoonte om zich met een witte anjer te tooien. De witte anjer als waardering voor veteranen kent daarmee een dubbele achtergrond: primair is het een verwijzing naar Anjerdag, de anjer als een symbool van verzet, loyaliteit en solidariteit, terwijl het voor die veteranen die daar waarde aan hechten eveneens een verwijzing naar ZKH Prins Bernhard is.

Vlaginstructie
Op Nederlandse Veteranendag wordt van de hoofdgebouwen van de Rijksoverheid in het land de Nederlandse vlag gehesen. Provincies en gemeenten wordt verzocht dienovereenkomstig te handelen.

Meer informatie
Meer informatie over feestdagen vindt u op de
feestdagen.startpagina.nl
 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster