GG Werkmagazine
 
 
 
Managers ervaren hoogste werkdruk

Van alle werknemers geven managers het vaakst aan dat hun werkdruk hoog is. In de top tien van beroepsgroepen met de meeste werkdruk bezetten verschillende soorten managers in 2014 de plaatsen een tot en met drie. Het verzuim als gevolg van werkdruk was het hoogst onder docenten. Dit meldt CBS.

Managers: veel werk in hoog tempo
De werkdruk wordt bepaald aan de hand van antwoorden die werknemers (van 15 tot 75 jaar) geven op enquêtevragen over erg snel, heel veel of extra hard werken. Managers uit de horeca, detailhandel en commerciële dienstverlening geven aan dat ze met alle drie te maken hebben, net als managers in de productie en managers op administratief en commercieel gebied. Ook algemeen directeuren, juristen, vertegenwoordigers en inkopers ervaren een bovengemiddelde werkdruk.

Uit de antwoorden van docenten komt naar voren dat ze minder vaak erg snel werken, maar wel heel veel. Zij komen als zevende voor in het rijtje van de beroepsgroepen met de hoogste werkdruk.

Docenten: het vaakst verzuim vanwege werkdruk
Een hoge werkdruk kan leiden tot burn-outklachten en verzuim. Werknemers met een hogere werkdruk hebben in de regel vaker last van dit soort klachten en zij verzuimen ook vaker. Bij ruim 6 procent van alle werknemers speelden werkdruk of werkstress een rol bij hun meest recente verzuim.

Behalve docenten verzuimden managers in de productie en de gespecialiseerde dienstverlening en juristen naar verhouding vaak vanwege werkdruk. Onder algemeen directeuren was het verzuim door werkdruk relatief laag.

Zeven op de tien docenten vinden maatregelen voor verlichting werkdruk nodig
Docenten vinden het vaakst dat er binnen hun organisatie maatregelen nodig zijn om de werkdruk te verlichten: een op de vijf geeft aan dat dergelijke maatregelen ontbreken en de helft vindt de reeds genomen maatregelen onvoldoende. Van alle beroepsgroepen zien algemeen directeuren het minst de noodzaak om in hun organisatie (extra) maatregelen te nemen om de werkdruk te verlagen.


Veel meer relevante informatie vindt u op de stress.startpagina.nl, de werkdruk.startpagina.nl en de burnout.startpagina.nl.


 

 
 
Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede werkgerelateerde:
Burnout
Competentie
Conflicthantering
Integriteit
Management
Onderhandelen
Organisatie
Stress
Werkdruk
 
Informatie over opleiden vindt u hier:
Coaching
Intervisie
Supervisie
Teamcoaching
 
Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn deze startpagina's interessant:
Assertiviteit
Leiderschap
Motivatie
Zelfvertrouwen
 
 

Boeken

Management
Personeelsbeleid
Organisatiekunde
Leiderschap
Pers. Effectiviteit
Marketing
Economie
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster