GG Gezondheidmagazine
 
 
 
Maak werkstress bespreekbaar

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Gelukkig is er iets aan te doen. Om te beginnen door erover met elkaar in gesprek te gaan. "Arbodienstverleners hebben veel ervaring en kennis over het omgaan met psychische klachten in relatie tot werk. En ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen", aldus Kick van der Pol, voorzitter van OVAL.

Werkstress kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Het is van belang om snel in te grijpen, want verzuim dat eruit voort kan komen, duurt gemiddeld langer dan verzuim door andere oorzaken. Daarmee is stress een probleem voor werkgevers én werknemers.
Ongeveer 40 procent van de werkende Nederlanders ervaart werkdruk. Vorig jaar gaf ruim 2 miljoen mensen aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken.
Werkstress wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om werkstress aan te pakken. OVAL heeft zich als partner aan deze campagne verbonden en stelt haar expertise beschikbaar.

"Bij veel bedrijven is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Werkgevers kunnen er zelf aan werken om het taboe op werkstress te doorbreken. Dat begint met het oppikken van signalen en het bieden van een luisterend oor" zegt Van der Pol. "Verminderde concentratie, een kort lontje en frequent kort verzuim kunnen tekenen zijn dat het werk iemand boven het hoofd groeit". Manager en medewerkers moeten hierover met elkaar in gesprek gaan en kunnen een beroep doen op de support van arbodienstverleners. Kick van der Pol: "een gecertificeerde arbodienst werkt met goed opgeleide, ervaren professionals die kunnen adviseren over passende interventies om uitval te voorkomen en mensen na verzuim weer zo snel en zorgvuldig mogelijk aan de slag te laten gaan". Interventies zijn divers en worden op maat ingezet, variërend van een mental coaching programma, een goed gesprek met de bedrijfsarts en de manager of een trainingsprogramma om met klachten om te gaan tot fysiotherapie of psycho-sociale ondersteuning. Hoe eerder hoe beter blijkt uit onderzoek. Verzuim is kostbaar en de inzetbaarheid van fitte, gemotiveerde en competente medewerkers zijn van vitaal belang voor gezonde organisaties. Een preventieve aanpak loont!

Meer informatie
Meer informatie over stress vindt u op stress.startpagina.nl
Meer over coaching vindt u op coaching.startpagina.nl

 

 
 
Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede gezondheid-gerelateerde:
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
 
Informatie over specifieke begeleiding vindt u hier:
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
Shiatsu-massage
Shiatsu-therapie
 
 
 Boeken
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
 
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster