GG Werkmagazine
 
 
 
Leiders van de toekomst luisteren voordat ze oordelen

De hedendaagse leider – in publieke en private organisaties – moet in staat zijn een dialoog te voeren, als het gaat over de fundamentele problemen (wicked issues) waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Dat betoogde prof. dr. Rens van Loon in zijn oratie, getiteld ‘Dialogical Leadership – Over grenzen’, waarmee hij in 2015 aan Tilburg University zijn leerstoel Dialogical Leadership aanvaardde. De leerstoel richt zich erop leiders door onderzoek naar de eigen praktijk verder te brengen in hun effectieve, authentieke en ethische handelen.

Om een dialoog te kunnen voeren is datgene vereist, waar veel leiders moeite mee hebben en waar ze niet goed in getraind zijn: echt luisteren en je oordeel opschorten, voordat je je eigen oplossingsrichting geeft. Van Loon illustreert dit aan de hand van voorbeelden uit zijn praktijk waarin hij – bij Deloitte Consulting – werkt met organisaties en haar leiders: de affaire Vestia, cultuurverandering bij KPMG, radicalisering in godsdienstig opzicht en tunnelvisie in de financiële wereld.

Doelbewust sturen en ongericht zoeken
Om anders te handelen is het noodzakelijk dat leiders van vandaag en van de toekomst getraind worden in het creëren van ruimte in hun denken, handelen en voelen. Van Loon noemt dit: Dialogue as condition zero. Een leider van de toekomst schakelt bewust tussen doelgericht sturen en ongericht zoeken. Als zowel leiders uit de bestuurskamer, toppolitici en religieuze leiders deze vaardigheid onder de knie zouden hebben, wordt de kans op ander leiderschap, waar de wereld naar snakt, groter.

 “Het vermogen een dialoog te voeren is geen luxe voor leiders. Nieuwe betekenis genereren met een groep mensen is onmisbaar voor het oplossen van de problemen waarmee het huidige publieke en private leiderschap wordt geconfronteerd”, aldus Rens van Loon.

Prof. dr. Rens van Loon
Prof. dr. Rens van Loon (1955) is hoogleraar Dialogical Leadership bij de Tilburg School of Humanities. Hij studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit (cum laude), promoveerde in de sociale wetenschappen aan dezelfde universiteit met het proefschrift Symbolen in het zelfverhaal (1996). Hij is psycholoog NIP, geregistreerd A&O psycholoog en ZKM-consultant®. Tot 1996 was hij opleider in de Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode. Hij heeft – na de Radboud Universiteit - gewerkt als partner bij het psychologisch adviesbureau ADC, later Right Management. Sinds 2009 werkt hij als director bij Deloitte Consulting Nederland als Leadership Expert. Tevens is hij lid van de Deloitte Global Leadership Services Group. Daarnaast is hij Boardmember van de International Leadership Association en associate member van TAOS.


Meer informatie

Veel meer informatie vindt u op de
leiderschap.startpagina.nl en de management.startpagina.nl.
 


 

 
 
Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede werkgerelateerde:
Personeel
Burnout
Competentie
Conflicthantering
Integriteit
Management
Onderhandelen
Organisatie
Stress
Werkdruk
 
Informatie over opleiden vindt u hier:
Coaching
Intervisie
Supervisie
Teamcoaching
 
Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn deze startpagina's interessant:
Assertiviteit
Leiderschap
Motivatie
Zelfvertrouwen
 
 

Boeken

Management
Personeelsbeleid
Organisatiekunde
Leiderschap
Pers. Effectiviteit
Marketing
Economie
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster