Lagere sterftekans met griepprik

Ouderen die zich ieder jaar opnieuw laten vaccineren tegen griep hebben een 24% verminderde kans om te overlijden dan ouderen die dat niet doen. De eerste vaccinatie zorgt al voor een 10% lagere kans op overlijden. Deze conclusies trekt Bettie Voordouw in haar proefschrift 'Influenza Vaccination in Community Dwelling Elderly Persons', waarop zij onlangs promoveerde.

In haar proefschrift beschrijft Voordouw het effect van jaarlijks vaccineren bij zelfstandig wonende ouderen op het risico om te overlijden of lagere luchtweginfecties, zoals acute bronchitis of longontsteking, te ontwikkelen. Ouderen die elk jaar een griepprik halen blijken een 15% lagere kans te hebben om te overlijden ten opzichte van ouderen die voor het eerst een griepprik halen. In periodes van een griepepidemie is dit verschil zelfs 28%. Omgerekend betekenen deze uitkomsten dat per iedere 300 gevaccineerde personen van 65 jaar of ouder 1 overlijden werd voorkůmen. Onder jaarlijks gevaccineerde ouderen werd zelfs 1 overlijden op 170 personen voorkůmen.

Naast een lagere sterftekans, blijken personen met een relatief betere gezondheidstoestand die zich jaarlijks laten vaccineren een tot 33% verminderde kans te hebben om lagere luchtweginfecties te ontwikkelen en een 50% verminderde kans op een longontsteking. Gezien de resultaten is het volgens Voordouw voor ouderen belangrijk om zich ieder jaar opnieuw te laten vaccineren.

Sinds 1997 organiseert de Nederlandse overheid een nationale griepvaccinatie campagne. Doel daarvan is de ziektelast te verminderen bij personen boven de 65 jaar en kinderen of volwassenen met bepaalde risicofactoren. Tot nog toe was weinig bekend over de effectiviteit van de jaarlijkse griepvaccinatie. De gegevens uit het onderzoek van Voordouw kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan noodzakelijke kosteneffectiviteit berekeningen van een dergelijk nationaal vaccinatieprogramma. Ook kunnen de uitkomsten relevant zijn in discussies over de noodzakelijke beschikbaarheid van griepvaccin.
Bron: Erasmus MC.

Meer informatie
Meer informatie over griep vindt u op
infectie.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster