GG Gezondheidmagazine
 
 
 
Jongeren lijden aan Social Media Stress (SMS)

Uit het meest recente onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij blijkt dat jongeren tussen 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze vorm van Social Media Stress (SMS). De Sociale Media blijken met hun subtiele stimuli zoals geluiden, pushberichten, aandacht en beloningen jongeren in hun greep te houden. Jongeren geven aan niet meer zelfstandig te kunnen stoppen, omdat zij bang zijn buitengesloten te raken. Wanneer deze angst ernstige vormen aanneemt kan men spreken van FOMO – Fear of Missing Out. De Nationale Academie voor Media & Maatschappij pleit voor een nieuw bewustzijn en betere begeleiding van jongeren. In het kader van het onderzoek lanceerde de Academie de landelijke Ikbenoffline.nl-campagne. Liesbeth Hop, directeur Nationale Academie voor Media & Maatschappij; "Wij hebben ons verdiept in de manier waarop jongeren met Sociale Media omgaan en het bleek dat vooral de angst om dingen te missen en om buitengesloten te raken bij jongeren een enorme druk kan veroorzaken."

"De Sociale Media bezorgen jongeren een sociale verplichting waar zij moeilijk onderuit komen, hen wordt immers continu gevraagd direct te reageren. Hun angst om buitengesloten te raken is logisch, gezien het feit dat jongeren in de leeftijd 13 tot 18 jaar bezig zijn hun eigen identiteit te vormen, waarbij zij de peergroup als maatstaf gebruiken en zich daarmee constant vergelijken. Het is voor hen heel belangrijk zich op de juiste manier te presenteren in de Sociale Media, maar omdat bijna iedereen zich daar 'beter' voordoet, veroorzaakt deze informatie wederom een grote druk om mee te doen en heeft zelfs onzekerheid, onmacht en een lage eigenwaarde tot gevolg." 

"Op dit moment worden jongeren hierin niet begeleid. Zij staan er alleen voor, omdat zij de Sociale Media constant bij zich dragen via hun smartphone. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op dit punt een nieuw bewustzijn krijgen, waarmee zij de Sociale Media beter kunnen relativeren en niet worden verleid om dwangmatig gedrag te ontwikkelen mede gebaseerd op angst en onzekerheid."

Landelijke campagne Ikbenoffline
In het kader van het onderzoek lanceert de Academie de landelijke Ikbenoffline.nl-campagne met een jaarlijkse officiële ikbenoffline-dag op de 2e zondag van mei. De campagne beoogt, met een knipoog, bewustzijn te creëren over het eigen online gedrag bij mensen. Via de site zijn posters, stickers, tafelbordjes en t-shirts te downloaden of te bestellen, die bijvoorbeeld binnen scholen of bibliotheken, maar ook in cafés, restaurants en andere openbare locaties te gebruiken zijn. Op deze dag worden mensen uitgenodigd om offline activiteiten te ondernemen en daarover te berichten op de speciale campagne website www.ikbenoffline.nl.
 
Uitspraken jongeren in groepsgesprekken:
"Ik trek s'ochtends alleen maar broeken aan waar mijn mobieltje in de zakken past!" – Ron, 16 jaar
"Als ik eerlijk ben… ik kan mij heel slecht concentreren op mijn huiswerk als ik thuis online ben… als ik dan berichten binnenkrijg, gaan die altijd voor…"- Timo, 13 jaar
"Ik word er echt nerveus van als ik weet dat er op mijn smartphone iets is binnengekomen en ik kan niet meteen kijken, omdat ik bijvoorbeeld in de klas of op de WC zit." - Maarten 16 jaar
"Het eerste dat ik s´ochtends doe ik kijken of ik nog reacties heb, zo niet, dan post ik direct een nieuw bericht."- Heike, 14 jaar 

Onderzoeksopzet
De Nationale Academie voor Media & Maatschappij heeft in de periode november 2011 en april 2012 kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 85 Nederlandse jongeren van 13 tot met 17 jaar door middel van 9 focusgroepen en kwantitatief onderzoek onder 493 Nederlandse jongeren in dezelfde leeftijdscategorie met behulp van een online vragenlijst. Van alle ondervraagde jongeren in het kwantitatieve onderzoek bleek 97 procent te beschikken over een computer met internetverbinding en 76 procent beschikt over een smartphone met internetverbinding. Hiermee is het ontstaan van de Wifi Generatie een feit. Een generatie die altijd en overal online is, met grote consequenties voor opvoeding en onderwijs [2]. Aan de jongeren die aangeven over een smartphone met internetverbinding te beschikken, werd gevraagd in welke Sociale Media zij minimaal wekelijks actief zijn. Slechts 3 procent van de ondervraagde jongeren is in geen één van de genoemde Sociale Media wekelijks actief. Ook jongeren die bijvoorbeeld slapende profielen hebben bij Hyves vallen hiermee buiten de steekproef. De vragen op basis van stellingen alleen zijn voorgelegd aan jongeren die minimaal wekelijks actief zijn in de belangrijkste Sociale Media.

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij
De Nationale Academie voor Media & Maatschappij is een idealistisch instituut dat beoogt burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met betrekking tot relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve wijze te benutten ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen. De Academie biedt trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de mediaontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Het gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en hulpverlening, lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Meer informatie
Meer informatie over stress vindt u op stress.startpagina.nl

 

 
 
Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede gezondheid-gerelateerde:
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
 
Informatie over specifieke begeleiding vindt u hier:
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
Shiatsu-massage
Shiatsu-therapie
 
 
 Boeken
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
 
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster