Integere en consciŽntieuze student succesvoller in studie

De persoonlijkheid van een student bepaalt voor een belangrijk deel in hoeverre de student succesvol studeert. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van sociaal- en organisatie psycholoog Anita de Vries. Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp persoonlijkheid en succes in studie en werk. Daarnaast werkt zij als adviseur bij NOA, een psychologisch adviesbureau, gevestigd in Amsterdam. Hier houdt zij zich onder meer bezig met het ontwikkelen van begeleidingsinstrumenten voor studenten.

Slimheid of persoonlijkheid?
Bij onderwijsinstellingen heerst veelal de zienswijze dat de intelligentie of capaciteiten van een student de grootste zo niet de enige voorspeller zijn van het wel of niet afronden van de studie. De persoonlijkheid van een student wordt hierbij nog vaak genegeerd. Onterecht, laten de resultaten van het onderzoek van De Vries zien. Wat blijkt? De consciŽntieuze en integere student heeft significant meer kans op afstuderen en heeft gemiddeld hogere cijfers dan studenten die deze eigenschappen in mindere mate bezitten. Deze student is niet alleen succesvoller op studiegebied, maar blijkt ook minder te spieken, plagiaat te plegen of opdrachten niet (tijdig) in te leveren.

Kunnen we nu zeggen dat alle eerlijke, ordelijke doorzetters hun studie succesvol afronden? De Vries: "Dat is wel heel kort door de bocht, alleen al omdat er natuurlijk veel meer (omgevings)factoren een rol spelen bij een succesvol studieverloop. Maar het is wel tijd dat onderwijsinstellingen en de student bewust worden van de rol die iemands persoonlijkheid speelt bij studiesucces. Onderwijsinstellingen kunnen hier ook meer aandacht aan besteden bij de inrichting van hun studiebegeleiding."

En de werknemer?
Interessant is ook of dezelfde onderliggende factoren worden gevonden bij werknemers, of dat andere persoonlijkheidsfactoren ten grondslag liggen aan de goede, succesvolle en/of waardevolle werknemer. Dit wordt nu onderzocht door De Vries, de eerste resultaten verwacht zij in 2011.

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op: integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster