Ien Dales Integriteitsaward 2016 naar provinciale Werkgroep Integriteit Limburg

Namens minister Plasterk heeft Olav Welling, BZK-directeur Ambtenaar & Organisatie, de Ien Dales Integriteitsaward 2016 overhandigd aan Rick Duiveman, voorzitter van de provinciale Werkgroep Integriteit Limburg. De award is voor de hele Werkgroep die in 2012 is ingesteld door drs. Theo Bovens, de Limburgse Commissaris van de Koning.

“Deze prijs is een erkenning voor de inspanningen op integriteitsbeleid én een waardering voor iedereen die zich voor een integere overheid inzet. Ik ben trots op onze mensen van de samenwerkingspartners gemeenten, waterschappen en provincie!”, aldus gouverneur Bovens.

De Werkgroep Integriteit Limburg is een uitbreiding van een in 2006 in Zuid-Limburg gestart initiatief voor de integriteitsbevordering. De belangrijkste taak is het verhogen van de integriteitsvolwassenheid van het openbaar bestuur in Limburg en het scheppen van een gemeenschappelijk integriteitskader. De uitreiking was tijdens het Jaarcongres van de vijf leerstoelen van het CAOP in Utrecht. De Ien Dales Leerstoel is verbonden aan de Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs.

‘Unieke infrastructuur en vorm van samenwerken’
De jury vindt dat ‘het in gezamenlijkheid door de Werkgroep ontwikkelde integriteitsbeleid wordt vertaald naar de praktijk en het gesprek over integriteit bevordert. Het biedt daardoor een uitstekend handelingsperspectief aan bestuurders, volksvertegenwoordigers en individuele ambtenaren op het gebied van integriteit. De Werkgroep heeft een infrastructuur met een vertrouwenspersoon voor bestuurders en een contactpersoon van elke deelnemende organisatie, en een vorm van samenwerken voor de integriteitsbevordering ontwikkeld, die uniek is in Nederland en daarmee als voorbeeld wordt aangemerkt.’

Award
De Ien Dales Leerstoel beheert het erfgoed van voormalig mevrouw drs. C.I. Dales, oud-minister van Binnenlandse Zaken. De leerstoel richt zich op de facilitering van onderwijs en onderzoek en stimuleert het debat binnen de leeropdracht 'de overheid als arbeidsorganisatie'. Het onderwerp 'integriteit' is daarbij belangrijk. Op verzoek van de minister van BZK kent de leerstoel de Ien Dales Integriteitsaward toe. De winnaar moet zich op meerdere vlakken onderscheiden in de manier waarop hij zijn functie uitoefent. Denk aan publicaties, kwalificaties, verdiensten of gedachten over ‘vraagstukken op het snijvlak van integriteit en goed bestuur’. De onafhankelijke jury beoordeelt voordrachten vooral op vakmanschap, trots en bevlogenheid. Ook kijkt de jury naar de mate waarin de uitoefening van de functie intern en/of extern impact heeft en het rolmodel zijn voor anderen.  

Beeldje en geldprijs
De award bestaat uit een bronzen beeldje van Ien Dales en een geldsom voor een activiteit, die de integriteit in de publieke sector bevordert. De vorige awards zijn toegekend aan personen werkzaam in het Openbaar bestuur van Curaçao en bij UWV, Politie en Defensie.

Jury
Naast voorzitter mevrouw Nelleke Westerhof bestaat de jury uit de leden mevrouw Simone Roos, mevrouw Edith Snoey, de heer Rob Bertholee, de heer Gertjan Lankhorst en de heer Friso de Zeeuw.

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op:
integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster