Ien Dales Award 2011 naar chef Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland

Piet Keesman en het Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland zijn allebei winnaar van de Ien Dales Award 2011 vanwege bijzondere bijdragen aan het integriteitsbeleid van de Politie Amsterdam-Amstelland. Tussen 2002 en 2010 is Keesman als chef aan het bureau verbonden geweest. De award is uitgereikt door mevrouw ir. R.M. van Erp-Bruinsma, Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat is vandaag gebeurd op het Jaarcongres van de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit van Amsterdam en het CAOP in Den Haag.

Oordeel van de jury
De jury is onder de indruk van de wijze waarop Keesman vanuit persoonlijke bevlogenheid en betrokkenheid het thema integriteit heeft weten te vertalen in beleid en inbedding in de organisatie. Het integriteitsbeleid is vooral op zijn initiatief gebaseerd op de driedeling preventie, onderzoek en advies. Volgens de jury draagt het de belangrijke kernwaarden professioneel, integer en beschaafd in zich. Tevens stimuleert het de dialoog tussen medewerkers, maakt praktijksituaties en dilemmaís in het werk bespreekbaar. Het integriteitsbeleid is door Keesman en Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland op een open transparante wijze diep in de organisatie verankerd geraakt.

Award
De Stichting Ien Dales Leerstoel beheert het erfgoed van voormalig mevrouw drs. C.I. Dales, oud-minister van Binnenlandse Zaken. De leerstoel richt zich op de facilitering van onderwijs en onderzoek en stimuleert het debat binnen de leeropdracht 'de overheid als arbeidsorganisatie'. Het onderwerp 'integriteit' maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent de Stichting de Ien Dales Award toe. De winnaar moet zich op meerdere vlakken hebben onderscheiden in de wijze van het uitoefenen van zijn of haar functie, vanwege bepaalde publicaties, kwalificaties, verdiensten en/of gedachten op het genoemde terrein. De jury beoordeelt vooral op vakmanschap, trots, bevlogenheid en het rolmodel zijn voor anderen.

Beeldje en geldprijs
De award bestaat uit een bronzen beeldje van Ien Dales en een kleine geldsom voor een activiteit, die de integriteit in de publieke sector bevordert.

Jury
Naast voorzitter mevrouw Nelleke Westerhof bestaat de onafhankelijke jury uit de leden mevrouw Edith Snoey, de heer Luitenant-generaal Rob Bertholee (Commandant Landstrijdkrachten), de heer Friso de Zeeuw (Directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling en Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft) en de heer Gertjan Lankhorst (CEO Gasterra).


Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op:
integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster