GG Werkmagazine
 
 
 
Help, ik krijg weerstand!

Je bent nieuw als leidinggevende op een afdeling en je doet je baan met veel plezier. Je vindt dat een aantal processen op de afdeling efficiŽnter kunnen en maakt hiervoor een plan. Dat plan presenteer je in het werkoverleg. Tot jouw grote verbazing krijg je alleen maar negatieve reacties en wijzen je medewerkers het plan af. Je voelt weerstand in de groep, terwijl je nota bene van te voren in persoonlijke overleggen veel signalen kreeg dat er nodig iets moest veranderen. Je begrijpt er niets van.

Een mooie uitspraak is: ďMensen willen wel veranderen, maar niet veranderd wordenĒ. Deze uitspraak heb ik ergens op het internet gelezen. De medewerkers in bovenstaand voorbeeld willen wel dat er iets verandert, maar niet dat er zomaar een plan neergelegd wordt, waarin ze zelf niets te zeggen hebben. Bovendien moeten ze hun gedrag veranderen waardoor ze het gevoel hebben dat de nieuwe leidinggevende vindt dat ze niet goed functioneren. 

Weerstand hoeft niet negatief uit te pakken als je er maar goed mee omgaat. Als je als leidinggevende vindt dat er iets moet veranderen, ga met de medewerkers om de tafel zitten. Vertel wat je opmerkt en wat je wilt bereiken. Vraag om een reactie en luister hiernaar. 

Als je weerstand voelt, kun je deze ook benoemen en erkennen. Geef medewerkers de ruimte om te reageren. Ga er vooral niet gelijk tegenin of kom met nieuwe argumenten. Zij voelen emoties en die neem je niet weg met rationele argumenten. 

Reageer op eventuele bezwaren.
Maar soms is het ook goed om bezwaren te vermijden, bijvoorbeeld als je denkt dat het de beeldvorming in de groep te negatief kan beÔnvloeden. Je kunt dit doen door een pauze in te lassen of er een nachtje over te laten slapen. 

Laat de medewerkers meedenken met de oplossing. Ze weten vaak heel goed hoe de situatie in elkaar zit en hebben hierover een mening. Zo creŽer je draagvlak. 

Luister ook tussen de regels door. Ik heb nog nooit een medewerker direct in een afdelingsoverleg horen vertellen dat hij of zij zich persoonlijk bedreigd voelt, maar ze laten het wel op indirecte manier (bijvoorbeeld non-verbaal) merken. 

Bespreek persoonlijke zaken in een individueel overleg met de medewerker.

Met bovenstaande tips investeer je in de relatie en laat je zien rekening te willen houden met de mening van de medewerkers. En dat kost tijd. Want wennen aan verandering gaat niet van de ene op de andere dag. Met andere woorden, zoals mijn vader altijd zegt: ďGeduld is een schone zaakĒ.

Auteur:
Ingrid Bannink-van Doorn van Bannink Coaching & Consultancy

Meer informatie
Veel meer informatie vindt u op de
leiderschap.startpagina en de management.startpagina.

 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster