Glaucoom nu in eerder stadium te ontdekken

Met nieuwe beeldvormende technieken is glaucoom nu in een veel eerder stadium te ontdekken waardoor blindheid voorkomen kan worden. Dit blijkt uit het proefschrift van dhr. N. J. Reus 'Assessing structure and function in glaucoma' waarop hij onlangs. promoveerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw die onbehandeld, leidt tot een progressieve en onomkeerbare uitval van het gezichtsveld.

Wereldwijd is glaucoom de op een na belangrijkste oorzaak van blindheid. In Nederland zijn er ongeveer 260.000 mensen met glaucoom. Hiervan is naar schatting slechts de helft zich bewust van het feit deze aandoening onder de leden te hebben. Een van de eerste verschijnselen van glaucoom is verlies van gezichtsveld bij de randen van het oog. Om blindheid te voorkomen is het belangrijk de aandoening in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen en daarna te behandelen.

Reus onderzocht enkele beeldvormende technieken (GDx VCC en HRT) die ontwikkeld zijn om glaucoom beter op te kunnen sporen. Dit zijn camera’s die bepaalde eigenschappen van het licht gebruiken om de dikte van de zenuwvezellaag van het oog te meten en de vorm van de oogzenuw. Hij toonde aan dat deze speciale camera’s heel goed het verschil laten zien tussen gezonde en glaucomateuze ogen en dat ze glaucoom in een veel eerder stadium kunnen aantonen dan met de tot nu toe door oogartsen gebruikte technieken.

In de regio Rotterdam maken optimetristen gebruik van deze nieuwe methode om mensen te screenen op de aanwezigheid van glaucoom. Mocht dit het geval zijn, krijgt men het advies om voor behandeling een oogarts te consulteren.

Meer informatie
Meer informatie over glaucoom vindt u op de
oogheelkunde.startpagina.nl
 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster