Geregistreerde inbreuken op integriteit bij ministeries flink gestegen

In 2005 zijn bij de rijksoverheid 136 gevallen geregistreerd van inbreuken op de integriteit door een of meerdere medewerkers. Er is 34 keer aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Ook is in 34 gevallen tot ontslag overgegaan. Dat staat in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2005 dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 17 mei 2006 aan de Tweede Kamer aanbood.

Het aantal geregistreerde inbreuken op de integriteit is in 2005 flink gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Toen werden 59 inbreuken geconstateerd. Als belangrijke oorzaak van de toename wordt de toegenomen aandacht voor integriteit binnen de (rijks)overheid gezien. Zo zijn de medewerkers door middel van voorlichting, workshops en opleidingen bewust gemaakt van de risicoís en dilemmaís op het gebied van integriteit. Daarnaast is bij een aantal ministeries de registratie verbeterd. Daardoor worden nu ook gevallen gemeld die in eerdere jaren onvermeld zijn gebleven. De registratie zal verder worden verbeterd door een uniform registratiesysteem voor de (rijks)overheid, dat mede op aanbeveling van de Algemene Rekenkamer wordt ontwikkeld.

Met de kanttekening dat de huidige registratie niet volledig noch onfeilbaar is, worden hieronder de gegevens per ministerie vermeld. Daarbij wordt tevens de omvang van het ministerie vermeld, omdat dit van belang is bij de interpretatie van de aantallen constateringen.
 

 Ministerie Fraude Corruptie Schending
geheim-houding
Overig Totaal Omvang

 

 AZ    0 0 0   0   0       494 
 BZK    1 0 1   1   3    3.026
 BuiZa (excl.
 ambassades)
   6 1 0   9  16    3.180
 EZ    4 0 0   0    4    3.475
 Fin
 (departement)
   0 0 0   1    1    1.770
 Fin
 (belastingdienst)
   5 5 6  24   40   30.688
 Justitie    8 2 2    1   13   38.770
 LNV    2 0 0    0     2     7.191
 OCW    0 0 0    0     0     3.039
 SZW    8 0 0    0     8     3.071
 V&W    0 0 3   39    42   12.138
 VROM    4 1 0     0     5     3.853
 VWS    2 0 0     0     2     4.189
 Totaal   40 9 12   75  136  114.884

Toelichting
De meldingen zeggen niets over de ernst of de zwaarte van de geconstateerde gevallen. Dat kan uiteenlopen van misbruik van telefoon of internet tot ernstige gevallen van fraude of financiŽle malversatie. Ook dient dit overzicht niet als verantwoording van het gevoerde integriteitsbeleid, maar als graadmeter van de aandacht voor integriteit op de ministeries.

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op:
integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster