Daling aandacht voor integriteitsbeleid openbaar bestuur

Binnen het openbaar bestuur is het integriteitsbeleid de afgelopen jaren op enkele punten achteruit gegaan. Bovendien wordt nog steeds niet voldaan aan alle wettelijke normen. De integriteitsbeleving is niet toegenomen maar gelijk gebleven. Van de ambtenaren vindt verder 41 procent dat hun leidinggevende een voorbeeldfunctie vervult voor integriteit terwijl 92 procent van de managers vindt dat ze dit doen. Dat zijn enkele resultaten uit de ‘Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012’ van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector van het CAOP uit Den Haag. Deze monitor is een landelijk kwantitatief onderzoek onder ambtenaren, politiek ambtsdragers, secretarissen en griffiers naar de integriteitsbeleving en het integriteitsbeleid binnen de overheid.

‘De resultaten van deze ‘I-Monitor’ zijn zeker geen reden om achterover te leunen’, stelt Marijn Zweegers, Hoofd Bureau Integriteitsbevordering Openbaar Sector (BIOS). ‘Om het openbaar bestuur te ondersteunen in het verbeteren van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit, doen wij in het rapport concrete suggesties. Dat gaat bijvoorbeeld over de wijze waarop organisaties onderzoek kunnen doen naar kwetsbare functies en processen. Het bevorderen van de integriteit vereist gewoonweg een blijvende investering.’

Wettelijke normen en hard controls
Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen voldoen nog niet altijd en overal aan de, reeds, in 2006 vastgestelde wettelijke- en basisnormen op het gebied van integriteit. Zoals voor het inventariseren van kwetsbare functies en handhavingsaspecten voor onderzoeken, afdoen en registreren van (vermoedelijke) integriteitsinbreuken. En hoewel volgens de meeste ambtenaren de organisaties de interne regels volgen, zegt bijna 20 procent direct of indirect getuige te zijn geweest van regeloverschrijdend gedrag.

Aanbevelingen:

  • Borgen van integriteit door opzetten van een samenhangend integriteitsbeleid.
  • Aanstellen van een integriteitsfunctionaris met de juiste taken en middelen.
  • Versterkte rol secretaris en griffier.
  • Ontwikkelen en toepassen protocollen voor onderzoeken, afdoen en uniform registreren van integriteitsinbreuken
  • Bevorderen goed omgaan met vertrouwelijke informatie
  • Inzetten van risicoanalyses voor het nemen van preventieve maatregelen in de bestuurlijke context.

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op: integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster