Bedrijfsleven onderschat risico's cybercrime zwaar  
  
De beveiliging van computernetwerken in Nederlandse bedrijven en instellingen is ernstig onder de maat. Naast computer-virussen en gerichte inbraakpogingen vormt misbruik door de eigen medewerkers een van de grootste risico's. Daarvan wordt echter zelden of nooit aangifte gedaan. Dit zijn enkele van de conclusies van een onderzoek naar netwerkbeveiliging onder 160 bedrijven en instellingen, uitgevoerd door studenten en docenten van het lectoraat eBusiness van Hogeschool INHOLLAND  
  
Bij serieuze vormen van computercriminaliteit staat de continuďteit van de bedrijfsprocessen in veel gevallen onder zware druk. Vier op de vijf onderzochte bedrijven geeft aan in die situaties mogelijk langer dan 24 uur nodig te hebben om weer in bedrijf te geraken. Om de cybercrime effectief te meten is de INHOLLAND Cybersafe Index ontwikkeld. Met deze tool lichten studenten van Hogeschool INHOLLAND bedrijven door op hun kwetsbaarheid voor computercriminaliteit in Nederlandse bedrijven. De uitkomsten van deze Cybersafe Index zijn verontrustend.  
  
Het onderzoek geeft een ontnuchterend beeld van de wijze waarop bedrijven en instellingen in Nederland zijn voorbereid op, en gewapend tegen computercriminaliteit (die overigens fors toeneemt). Twee op de drie bedrijven went echter veel minder geld aan voor beveiliging dan internationaal gangbaar is. Voorts blijkt dat hoewel veel bedrijven continuďteit- en rampherstelplannen hebben deze in de praktijk zelden of nooit zijn getoetst. De controle op de interne medewerkers (database administrators) die de meeste toegang hebben, laat ook sterk te wensen over. Op basis van deze bevindingen is door INHOLLAND een analysetool ontwikkeld waarmee bedrijven snel doorgelicht kunnen worden op de mate van beveiliging tegen cybercrime.   


’Gezien de toenemende zorg over veiligheid in het algemeen is de achterblijvende beveiliging tegen cybercrime binnen bedrijven en instellingen extra zorgwekkend’ aldus dr. Vincent Kouwenhoven, lector eBusiness op Hogeschool INHOLLAND. ’Onze studenten kunnen bedrijven binnen 24 uur doorlichten op hun kwetsbaarheid voor cybercrime’ aldus Hans den Hartog, die het onderzoek en de ontwikkeling van de ICI leidde. Tevens zal INHOLLAND actief studententeams gaan inzetten op het doorlichten van bedrijven en instellingen met behulp van de INHOLLAND Cybercrime Index.  

Meer over computerbeveiliging vindt u op computerbeveiliging.pagina.nl

Meer informatie
Veel meer informatie vindt u op de
leiderschap.startpagina en de management.startpagina. Verder op de assertiviteit.startpagina en de motivatie.startpagina. Ook vindt u veel relevante links op de arbeidsmarkt.startpagina, de arbeidsrecht.startpagina de onderhandelen.startpagina en de conflicthantering.startpagina.

 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster