GG Gezondheidmagazine
 
 
 
Burn-outklachten bij hoge werkdruk en bij weinig sociale steun

Ruim een op de acht werknemers had in 2011 burn-outklachten. Deze klachten komen relatief veel voor bij werknemers met een hoge werkdruk en werknemers die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden ervaren. Werknemers met een partner en kinderen hebben minder vaak burn-outklachten dan overige werknemers.

Ruim 900 duizend werknemers met burn-outklachten
In 2011 gaf 13 procent van de werknemers aan burn-outklachten te ervaren. Op een totaal van ruim 7 miljoen werknemers in Nederland komt dit neer op ruim 900 duizend personen. Het gaat dan onder andere om gevoelens van vermoeidheid en van emotionele uitputting. In 2008 is het aandeel werknemers met klachten van burn-out gestegen, daarna is het vrijwel gelijk gebleven.

Vaker burn-outklachten bij hoge werkdruk
Vier op de tien werknemers hebben te maken met hoge werkdruk. Hiervan ervaart 22 procent burn-outklachten. Bij werknemers met een lage werkdruk is dit 7 procent. Ook de zeggenschap die iemand heeft over de uitvoering van het werk hangt samen met burn-outklachten. Deze samenhang is echter minder sterk dan bij werkdruk. Van de werknemers met weinig zeggenschap ervaart 16 procent burn-outklachten, van de werknemers met veel zeggenschap is dit 10 procent.

Goed sociaal klimaat gaat gepaard met minder burn-outklachten
Sommige werknemers vinden dat zij weinig steun van collega’s en leidinggevenden krijgen, bijvoorbeeld om het werk gedaan te krijgen. Van hen ervaart 37 procent burn-outklachten. Bij werknemers met meer steun is dit slechts 11 procent. Overigens is het aandeel werknemers dat weinig sociale steun ervaart laag, ongeveer 8 procent.

Minder vaak burn-outklachten bij werknemers met een partner en kinderen
Een op de negen werknemers met een partner en kinderen ervaart burn-outklachten. Dit is laag vergeleken met overige werknemers.  Bij alleenstaande werknemers  heeft een op de zes burn-outklachten. Van werknemers die alleenstaande  ouder zijn, had een op de zeven deze klachten. Dit is vrijwel evenveel als bij werknemers die een partner hebben en geen kinderen.

Bron: CBS/TNO

Meer informatie
Meer over de burnout vindt u op de
burnout.startpagina.nl

 

 
 
Startpagina's helpen u goed op weg bij het zoeken op specifieke onderwerpen.
Hieronder een aantal goede gezondheid-gerelateerde:
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
 
Informatie over specifieke begeleiding vindt u hier:
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
Shiatsu-massage
Shiatsu-therapie
 
 
 Boeken
Burnout
Stress
Werkdruk
Vitaliteit
Haptonomie
Haptotherapie
Shiatsu
 
 
 
 
 

Disclaimer    Webmaster