Aandacht voor integer bestuur blijft nodig

Hoogleraar Bestuurskunde Mark Bovens noemde integriteit onlangs een van de meest overschatte themaís in het openbare bestuur. Het almaar hameren op integriteit zou leiden tot een toename van overbodige regels en procedures, vertraging van besluitvormingsprocessen en verlies aan kwaliteit. Filosoof en econoom Edgar Karssing is het hier niet mee eens. In zijn proefschrift Integriteit in de beroepspraktijk bepleit hij een voortzetting van de discussie over integriteit.

De laatste jaren krijgt het thema integriteit steeds meer aandacht, zowel in de publieke als private sector. Op breed in de pers uitgemeten schandalen als de HBO fraude, het boekhoudschandaal bij Ahold of de bouwfraude reageert de overheid met de uitgave van weer een nieuwe integriteitsnota. Er worden symposia over integriteit georganiseerd, beroepsbeoefenaren worden steeds vaker uitgenodigd voor workshops of trainingen rond het thema. Menig organisatie beschikt inmiddels over een code waarin integriteit wordt genoemd als een van de belangrijkste basiswaarden.
Volgens sommigen is al die aandacht schromelijk overdreven en zelfs schadelijk voor het imago en de slagvaardigheid van het openbaar bestuur. Maar is deze kritiek terecht? Karssing betoogt dat er doorgaans een te smalle visie bestaat op integriteit, als zou het hetzelfde zijn als het afwezig zijn van corruptie. Maar integriteit is meer. In zijn boek bespreekt Karssing integriteit in theorie en praktijk. Hij zet integriteit neer als een professionele verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar.
Het boek beantwoordt vragen als: Wat is integriteit in de beroepspraktijk? Wat is een integere beroepsbeoefenaar? Waarop mogen zij redelijkerwijs worden aangesproken? Waarom is integriteit belangrijk in de beroepspraktijk? Welke ontwikkelingen rechtvaardigen de toenemende aandacht voor integriteit? Wat zijn mogelijkheden om een beroepsmoraal vast te stellen, te onderhouden en te bewaken? Hoe kan de integriteit van beroepsbeoefenaren worden gestimuleerd, versterkt en ondersteund? Dan blijkt dat integriteit meer is dan een reactie op allerlei incidenten, maar ook kan verwijzen naar beroepstrots, beroepseer en zelfrespect. Hierdoor is integriteit als professionele verantwoordelijkheid wel degelijk een nastrevenswaardig ideaal voor beroepsbeoefenaren.

Edgar Karssing is filosoof en econoom. Hij is als senior trainer en onderzoeker werkzaam aan Nyenrode Business Universiteit.

Meer informatie
Meer over integriteit vindt u op:
integriteit.startpagina.nl 

 
 
 

Disclaimer    Webmaster